Antropocen wikipedia

er en foreslått geologisk epoke for tilstanden som jorden nå kan sies å være i. Forslaget om å definere en ny epoke etter holocen har sin bakgrunn i omfattende endringer av jordens overflate på grunn av menneskelig aktivitet, særlig i tiden etter den industrielle revolusjon. Begrepet omfatter menneskeskapt global oppvarming, men er ikke begrenset til bare dette.

e-politikk.no - et nettsted om etisk politikk

må nødvendig etisk politikk være
etisk radikalisme

A Good Life For All Within Planetary Boundaries
Paradox

smultring ENG

Status Sommeren 2021 - e-politikk.no - nettsted om etisk politikk.

Jorda (vår klode) klarer ikke å gi livsgrunnlag for jordas mennesker med vestens tradisjonelle måte å leve på. Vestens kultur, levesett, filosofi, politikk, religion ..... er nå helt i ubalanse med jordas evne til å "holde hjulene igang" og gjøre det mulig for menneskene å leve her i fremtiden. Allerede nå er det store utfordringer med ekstremvær og klimaendringer som forårsaker skader for millliarder av kroner.

På dette nettstedet (e-politikk.no) har vi siden 2015 forsøkt å samle informasjon og fakta som gruppen MGFteam har diskutert i nettmøter. I de siste månedene har vi sett nærmere på Kate Raworth's "the Doughnut" - "Smultringen" - som  er et godt konsept for å gjøre seg opp egne meninger om utfordringene.

Hvordan finner vi den riktige balansen for å leve sammen på en god og trygg måte?

Vår måte å leve og tenke på skyldes at menneskene har vært opptatt av dette siden tidenes morgen.
Gjennom generasjoner, innen forskjellige kulturer og politiske systemer har det hele tiden skjedd endringer.
I noen hundre tusen år har mennesket (homo sapiens) kunne utvikle seg til mer eller mindre å beherske jorda. Jorda er den eneste planeten vi kjenner som gir muligheter for vår måte å leve på.

Mange sier at jorda vår ikke kan ta vare på oss på en god og trygg måte i årene fremover om vi ikke endrer oss. Vårt forbruk av ressurser og vår livsstil forbruker mer enn hva jorda vår har og kan levere - vi trenger en annen planet, men vi kjenner ingen annen. Fagfolk sier at vi allerede nå bruker for mye av jorda vår, noe som gir oss store utfordringer med ekstremvær og pandemier.

Er det riktig?
Trenger vi å endre noe?
Hvilke tanker har vi om endringer?

Kate Raworth har laget en konseptmodell "smultringen" som kan være til god hjelp for forstå og snakke om mange av de aktuelle områdene vi må ta hensyn til.

Smultringen (the Doughnut) enkelt forklart:

  • den indre del av "smultringen" beskriver vår sosiale plattform, - hva menneskene trenger
  • den ytre delen er det økologisk taket som forteller hvilke begrensninger jorda har

Selve "smultringen" er det vi mener er bra for menneskene og jorda

Modellen sier ikke noe om hva vi må gjøre, bare hva vi bør tenke på.

Klikk på bildet under for å se en interaktiv modell.Doughnut interaktiv A