Harald Stanghelle - Klipp fra intervju i Aftenposten 27. oktober 2018:

– Neinei. Det som skjer nå, er så stort, og ingen har sett det før. Vannet er så grumsete at vi ikke ser klart, et typisk kjennetegn ved en stor revolusjon. Når begynner en verdenskrig? Først etterpå forstår man. Derfor må vi være så bevisste nå – ellers våkner vi og lurer: Hvordan i helvete kom vi hit? Vi må sikre oss ankerfester å se utviklingen i lys av. Liberalitet – og betydningen av at menneskeverdet fikk egenverdi.


Klipp fra artikkelen:

Harald Stanghelle snakker om visittene i ulike politiske bevegelser, om mangfoldet i oppvekst og tidlig karriere. Det har formet blikket hans, sier han, blitt urkilden til å forstå flere sider av en sak.

– Jeg har ufattelig lite tro på det endimensjonale, det er roten til alt vondt, sier han.

Og nå som han går av, merker han en endring i seg. Blikket blir mindre sikkert, mer undrende. Han spør retorisk: Hvordan kunne Trump, en vandrende overdrivelse, bli verdens viktigste borger?

Stanghelle ber om ny kaffe, predikanten i ham våkner, og jeg lener meg tilbake og lytter:

– Vi undervurderer at vi står midt i en av de store revolusjonære tidene i verdenshistorien. Min generasjon trodde Sovjet-imperiets og Berlinmurens fall ble det viktigste vi fikk oppleve. Vi trodde det var demokratiets og liberalitetens ultimative gjennombrudd. Nå er vi midt i en større revolusjon.

– Snakker du om verdens høyredreining? Medier? Digitalisering?

– Alt! Den digitale revolusjonen har forandret vår måte å kommunisere på, være familie på, organisere livet på, drive forretninger på. Og nå kommer AI og robotisering, og ennå er ikke forordet skrevet! Hva vil det føre til? Jeg aner ikke. En trojansk hest har kommet inn i vår demokratiske landsby.

– Hvilken hest?

– Ropekulturen, polariseringen. Sosiale medier har forandret samtaleformen. Mediene var vårt samfunns leirbål. Nå erstattes leirbålet av rop, begeistring og raseri.

– Tar du deg i å skrike høyt selv når du skriver kommentarer?

– Jeg skriver mer spissformulerte titler og ingresser nå. Av og til gremmer jeg meg og tenker: Nå lar du deg lure, du også.

– Det er viktig å utvikle seg?

– Jeg har aldri vært blant dem som skriver dårlige ingresser. Men hugs: Opplysningstidens ideal var fakta og frie meninger. Nå serveres løgn, tøv, forvrengning, skråsikkerhet og konspirasjoner som om alt var like mye verdt.

Hvert ord sies med trykk, og med et halvsekunds pause mellom dem, slikt som gjør noen til toastmastere og talere. Og med samme alvor i røsten som da han nylig refset Aftenpostens eiere for å hente ut nær en milliard kroner mens de nedbemanner redaksjonen. Han prater så intenst at 62-åringen igjen må rette på brillene.

– Har du forfallsbrillene på nå?

– Neinei. Det som skjer nå, er så stort, og ingen har sett det før. Vannet er så grumsete at vi ikke ser klart, et typisk kjennetegn ved en stor revolusjon. Når begynner en verdenskrig? Først etterpå forstår man. Derfor må vi være så bevisste nå – ellers våkner vi og lurer: Hvordan i helvete kom vi hit? Vi må sikre oss ankerfester å se utviklingen i lys av. Liberalitet – og betydningen av at menneskeverdet fikk egenverdi.

– Er menneskeverdet under press?

– Det er jo tusen signaler på at vi må beskytte verdiene vi synes er viktige. Ingen spådde vel for ti år siden at nye demokratier som Ungarn og Polen ville reversere i antidemokratisk retning?

Han får en telefon. Samtalen avsluttes, han retter på brillene og gyver løs igjen:

– Hvis den offentlige samtalen mister refleksjonen, tvilen, erkjennelsen av at vårt samfunn er bygd på vettuge kompromisser, ja, hvis vi begynner å forakte kompromisset, som skapte det moderne Norge, da, ja da gjør vi vold på landet vi liker å leve i.

– Kompromiss og konsensus er så ... kjedelig?

– Løsningen er ofte grå! Og hvem fanden har sagt at alt skal være så jævlig morosamt?

– Det er vanskelig å forstå at du vil forlate din post nå?

– Jeg skal ikke forlate noe som helst! Jeg skal fortsatt skrive. Det finnes ikke den sofa i verden som er så god at jeg vil sette meg i den og bli værende der.

Blogg - artikler