Vi mennesker og jorda vår

earth banner

Det bor nærmere 8 millarder mennesker på jorda.
Jorda er det eneste stedet vi kjenner i verdensrommet hvor mennesker kan bo og leve normalt.
Alle homo sapiens (mennesker) er mer like enn forskjellige.
Visjon:
en verden uten grenser hvor alle mennesker føler mer kulturelt fellsskap enn kulturelle forskjeller.
Den digitale utviklingen er med på å knytte mennesker i forskjellige kulturer bedre sammen.
Alle mennesker må hjelpe hverandre så vi kan leve og ha det godt på den lille planeten vår - jorda.

Kulturpåvirkning

Kulturfellesskap og ansvarsdeling - min personlige nærhet:
  -> familie -> venner -> arbeid/forening/organisasjon -> geografisk område: naboer -> kommune -> fylke -> land ->  geografisk kultursone -> verden 

Kulturfellesskap - min digitale media-nærhet:
  -> TV / radio -> aviser -> internett -> sosiale grupper og sosiale media (facebook/twitter/....) -> google -> strømmetjenester  -> etc...............

Kulturfellesskap - min handels-nærhet:
 -> nærbutikk -> handelssenter -> netthandel -> tilbud -> toll (lavere) -> handelsavtale (EU/EØS) -> import / eksport

Kulturfellesskap - min forsvars-nærhet:
 -> det norske forsvaret -> NATO

Vi filosoferer litt

    Steffen        Jan T        Kåre   
 se her se her  se her


Artikler

Det er alt

Vår klode - Vår verden
Ny aktuell lieratur

 The Economist LogoBooks