Antropocen wikipedia
er en foreslått geologisk epoke for tilstanden som jorden nå kan sies å være i. 
Forslaget om å definere en ny epoke etter holocen har sin bakgrunn i omfattende endringer av jordens overflate på grunn av menneskelig aktivitet, særlig i tiden etter den industrielle revolusjon
Begrepet omfatter menneskeskapt global oppvarming, men er ikke begrenset til bare dette.earthNorge og Norden - et eksempel for resten av verden?  
Nettstedet e-politikk.no (etisk politikk) vil i 2021-2023 fokusere på:

VÅRT HJEM DNA DIGITAL MENNESKER
Jorda Jorda: alt liv Jorda: all informasjon Jorda: alle mennesker
 Klima  Bioteknologi  Data  Demokrati
          BÆREKRAFT                   CRISPR            KI (Kunstig Intelligens)     SOSIAL RETTFERDIGHET  
 nettside  nettside  nettside  nettside
 doughnut        doughnut
 Regjeringen   Teknologirådet Teknologirådet
Klimaendringer RNA  Cloud computing  Rethinking Economics
Ocean acidification  mRNA  BIG data  Sosiale nett (digital)
Land conversion   Doudnalab IOT - tingenes internett Menneskerettigheter
Biodiversity loss   Zhang lab smart mobil  
    smarthus  
    Microsoft 365  

Vi mennesker og jorda vår

earth banner

Det bor nærmere 8 millarder mennesker på jorda.
Jorda er det eneste stedet vi kjenner i verdensrommet hvor mennesker kan bo og leve normalt.
Alle homo sapiens (mennesker) er mer like enn forskjellige.
Visjon:
en verden uten grenser hvor alle mennesker føler mer kulturelt fellsskap enn kulturelle forskjeller.
Den digitale utviklingen er med på å knytte mennesker i forskjellige kulturer bedre sammen.
Alle mennesker må hjelpe hverandre så vi kan leve og ha det godt på den lille planeten vår - jorda.

Kulturpåvirkning

Kulturfellesskap og ansvarsdeling - min personlige nærhet:
  -> familie -> venner -> arbeid/forening/organisasjon -> geografisk område: naboer -> kommune -> fylke -> land ->  geografisk kultursone -> verden 

Kulturfellesskap - min digitale media-nærhet:
  -> TV / radio -> aviser -> internett -> sosiale grupper og sosiale media (facebook/twitter/....) -> google -> strømmetjenester  -> etc...............

Kulturfellesskap - min handels-nærhet:
 -> nærbutikk -> handelssenter -> netthandel -> tilbud -> toll (lavere) -> handelsavtale (EU/EØS) -> import / eksport

Kulturfellesskap - min forsvars-nærhet:
 -> det norske forsvaret -> NATO

Vi filosoferer litt

    Steffen        Jan T        Kåre   
 se her se her  se her


Artikler

Det er alt

En verden i store endringer.

To revolusjoner sammenfalt på 1950-tallet.
Matematikere, inkludert Claude Shannon og Alan Turing, viste at all informasjon kunne kodes av binære sifre, kjent som bits. Dette førte til en digital revolusjon drevet av kretser med av-på-brytere som behandlet informasjon.
Samtidig oppdaget James Dewey Watson og Francis Crick hvordan instruksjoner for å bygge hver celle i alle former for liv er kodet av fire-bokstavers sekvensene av DNA.
Dermed startet en informasjonsalder basert på digital koding (0100110111001 ...) og genetisk koding (ACTGGTAGATTACA ...). Strømmen av historie akselereres når to elver samles.

e-verden
oversikt - om e-politikk
blogg
forside

Population cartogram WorldWorld population in 2018

Our World in Data

Vår klode - Vår verden
Ny aktuell lieratur

 The Economist LogoBooks