Har vi noe ansvar for egne og andres tanker og følelser?Hvordan kan vi påvirke tanker og følelser? Positiv påvirkning av tanker og følelser: Positive psychology PERMA modellen (Penn ...

About the Book - click here One of the most important thinkers to emerge on the world stage for many years – The Spectator Renowned psychologist Jordan B Peterson’s 12 Rules for Life: An ...
Det er alt

Livsglede

Gir de digitale løsningene bedre livsglede eller ødelegger de det sosiale nettverket?
Vi vil se nærmere på dette i 2019 og 2020 - se positiv psykologi.