- gode helseopplevelser for balansert kosthold, fysisk aktivitet og psykisk helse 
for 60+

 Kjernejournalen

Helsepersonell kan raskt få informasjon som er viktig om du blir akutt syk.


Livsstilsykdommer

Norsk Helseinformatikk - forebygge

Livsstilssykdommer har sammenheng med hvordan en person lever. 


VELVÆRE

Å ha et sunt kosthold er et mål for oss alle, men det er spesielt viktig for personer som har risiko-tilstander som type 2-diabetes, høyt blodtrykk og høyt kolesterol.
NHI.no


 Fysisk aktivitet

AKTIV

Det anbefales minst 30 minutter aktivitet for voksne og 60 minutter for barn om dagen. Helsegevinster ved regelmessig fysisk aktivitet er veldokumentert.
Helsedirektoratet


 Mental - psykisk helse

LIVSGLEDE

Det å ha tro på at du vil takle vanskelige situasjoner, gjør også at du takler dem bedre. Opp- levelsen av kontroll er viktig for vår evne til å håndtere påkjenninger. 
Tro at du klarer det.


kommune eller fylkeskommune
Kom med din sak! 
Send ditt forslag!

 

Lenker

Direktoratet ehelse

Direktoratet ehelse video facebook

fhi logo

helsebiblioteket logo

finn hjertestarter

Organdonasjon logo hvit bg

logo helsetelfonen

OddBlogg

Blogg innlegg

e-portaler

helsenorge.no
- informasjon fra helsesektoren

Norge.no
- veiviser til offentlige tjenester