1. The current trend of increasing focus on the social determinants of health
2. The health trend of continued personalization of care
3. The rapid rise of digital transformation in healthcare

Read the article here:  The top 3 transformational healthcare industry trends 2017 – Microsoft Enterprise – English (en-us)

Lenker

Direktoratet ehelse

Direktoratet ehelse video facebook

fhi logo

helsebiblioteket logo

finn hjertestarter

Organdonasjon logo hvit bg

logo helsetelfonen

OddBlogg

Blogg innlegg

e-portaler

helsenorge.no
- informasjon fra helsesektoren

Norge.no
- veiviser til offentlige tjenester