Hverdagen er digital. Den er blitt det nesten uten at vi har bitt oss merke i det. Bank- og forsikringstjenester, skatteoppgjør og eksamenspapirer, ja til og med barnas ukeplaner på skolen er digitalisert.

Det meste av vår kontakt med verden skjer gjennom en liten dings vi går med i veska. Vi forventer at tjenestene virker hver gang — tiden da digitale løsninger først og fremst var fascinerende bilder på hvordan framtiden kanskje kom til å se ut, er forbi. Det som framsto som science fiction, er blitt vår samtid.

I denne utgaven av Felles krefter vier vi temasidene til teknologi. For at framtiden er her også når det gjelder kreftbehandling og kreftomsorg, er det liten tvil om.

Robotkirurgi, gensekvensering, immunterapi — teknologiske gjennombrudd er den viktigste

enkeltforklaringen på stadige framskritt innen kreftforskning og behandling. Teknologi er nøkkelen til bedre presisjon og kvalitet i behandling, men også til mer forutsigbarhet, trygghet og tilhørighet underveis i et pasientforløp og i tiden etterpå. I korthet:

Teknologi redder liv — og gjør livet bedre for dem som lever med eller etter en kreftsykdom.

 

Felles krefter nummer 1 2017

Les medlemsbladene her

Lenker

Direktoratet ehelse

Direktoratet ehelse video facebook

fhi logo

helsebiblioteket logo

finn hjertestarter

Organdonasjon logo hvit bg

logo helsetelfonen

OddBlogg

Blogg innlegg

e-portaler

helsenorge.no
- informasjon fra helsesektoren

Norge.no
- veiviser til offentlige tjenester