Antropocen wikipedia
er en foreslått geologisk epoke for tilstanden som jorden nå kan sies å være i. 
Forslaget om å definere en ny epoke etter holocen har sin bakgrunn i omfattende endringer av jordens overflate på grunn av menneskelig aktivitet, særlig i tiden etter den industrielle revolusjon
Begrepet omfatter menneskeskapt global oppvarming, men er ikke begrenset til bare dette.earthNorge og Norden - et eksempel for resten av verden?  
Nettstedet e-politikk.no (etisk politikk) vil i 2021-2023 fokusere på:

VÅRT HJEM DNA DIGITAL MENNESKER
Jorda Jorda: alt liv Jorda: all informasjon Jorda: alle mennesker
 Klima  Bioteknologi  Data  Demokrati
          BÆREKRAFT                   CRISPR            KI (Kunstig Intelligens)     SOSIAL RETTFERDIGHET  
 nettside  nettside  nettside  nettside
 doughnut        doughnut
 Regjeringen   Teknologirådet Teknologirådet
Klimaendringer RNA  Cloud computing  Rethinking Economics
Ocean acidification  mRNA  BIG data  Sosiale nett (digital)
Land conversion   Doudnalab IOT - tingenes internett Menneskerettigheter
Biodiversity loss   Zhang lab smart mobil  
    smarthus  
    Microsoft 365  

Artificial intelligence could dramatically improve the economy and aspects of everyday life, but we need to invent ways to make sure everyone benefits.

Read the article on MIT - Technology Review - February 13, 2017

Labor economists have been pointing out the employment consequences of new digital technologies for several years, and the White House report dutifully lays out many of those findings. As it notes, the imminent problem is not that robots will hasten the day when there is no need for human workers. That end-of-work scenario remains speculative, and the report pays it little heed. Instead, it is far more concerned with the transition in our economy that is already under way: the types of jobs available are rapidly changing. That’s why the report is so timely. It is an attempt to elevate into Washington political circles the discussion of how automation and, increasingly, AI are affecting employment, and why it’s time to finally adopt educational and labor policies to address the plight of workers either displaced by technology or ill suited for the new opportunities.

It is “glaringly obvious,” says Daron Acemoglu, an economist at MIT, that political leaders are “totally unprepared” to deal with how automation is changing employment. Automation has been displacing workers from a variety of occupations, including ones in manufacturing. And now, he says, AI and the quickening deployment of robots in various industries, including auto manufacturing, metal products, pharmaceuticals, food service, and warehouses, could exacerbate the effects. “We haven’t even begun the debate,” he warns. “We’ve just been papering over the issues.”

Read the article on MIT - Technology Review - February 13, 2017

En verden i store endringer.

To revolusjoner sammenfalt på 1950-tallet.
Matematikere, inkludert Claude Shannon og Alan Turing, viste at all informasjon kunne kodes av binære sifre, kjent som bits. Dette førte til en digital revolusjon drevet av kretser med av-på-brytere som behandlet informasjon.
Samtidig oppdaget James Dewey Watson og Francis Crick hvordan instruksjoner for å bygge hver celle i alle former for liv er kodet av fire-bokstavers sekvensene av DNA.
Dermed startet en informasjonsalder basert på digital koding (0100110111001 ...) og genetisk koding (ACTGGTAGATTACA ...). Strømmen av historie akselereres når to elver samles.

e-verden
oversikt - om e-politikk
blogg
forside

Population cartogram WorldWorld population in 2018

Our World in Data