Antropocen wikipedia
er en foreslått geologisk epoke for tilstanden som jorden nå kan sies å være i. 
Forslaget om å definere en ny epoke etter holocen har sin bakgrunn i omfattende endringer av jordens overflate på grunn av menneskelig aktivitet, særlig i tiden etter den industrielle revolusjon
Begrepet omfatter menneskeskapt global oppvarming, men er ikke begrenset til bare dette.earthNorge og Norden - et eksempel for resten av verden?  
Nettstedet e-politikk.no (etisk politikk) vil i 2021-2023 fokusere på:

VÅRT HJEM DNA DIGITAL MENNESKER
Jorda Jorda: alt liv Jorda: all informasjon Jorda: alle mennesker
 Klima  Bioteknologi  Data  Demokrati
          BÆREKRAFT                   CRISPR            KI (Kunstig Intelligens)     SOSIAL RETTFERDIGHET  
 nettside  nettside  nettside  nettside
 doughnut        doughnut
 Regjeringen   Teknologirådet Teknologirådet
Klimaendringer RNA  Cloud computing  Rethinking Economics
Ocean acidification  mRNA  BIG data  Sosiale nett (digital)
Land conversion   Doudnalab IOT - tingenes internett Menneskerettigheter
Biodiversity loss   Zhang lab smart mobil  
    smarthus  
    Microsoft 365  

Robotic arms prepare dishes at a hot pot restaurant in Beijing, China on Dec. 5, 2018. Read the article in TIME.

In 2015, a man named Nigel Richards won the title of French-­language Scrabble World Champion. This was especially noteworthy because Richards does not speak French. What the New Zealander had done was memorize each of the 386,000 words in the entire French Scrabble dictionary, in the space of just nine weeks.

Richards’ impressive feat is a useful metaphor for how artificial intelligence works—real AI, not the paranoid fantasies that some self-­appointed “futurists” like to warn us about. Just as Richards committed vast troves of words to memory in order to master the domain of the Scrabble board, state-of-the-art AI—or deep ­learning—takes in massive amounts of data from a single domain and automatically learns from the data to make specific decisions within that domain. Deep learning can automatically optimize human-given goals—called ­“objective ­functions”—with unlimited memory and superhuman accuracy.

Richards’ impressive feat is a useful metaphor for how artificial intelligence works—real AI, not the paranoid fantasies that some self-­appointed “futurists” like to warn us about. Just as Richards committed vast troves of words to memory in order to master the domain of the Scrabble board, state-of-the-art AI—or deep ­learning—takes in massive amounts of data from a single domain and automatically learns from the data to make specific decisions within that domain. Deep learning can automatically optimize human-given goals—called ­“objective ­functions”—with unlimited memory and superhuman accuracy.

 

Read the full article in TIME.

En verden i store endringer.

To revolusjoner sammenfalt på 1950-tallet.
Matematikere, inkludert Claude Shannon og Alan Turing, viste at all informasjon kunne kodes av binære sifre, kjent som bits. Dette førte til en digital revolusjon drevet av kretser med av-på-brytere som behandlet informasjon.
Samtidig oppdaget James Dewey Watson og Francis Crick hvordan instruksjoner for å bygge hver celle i alle former for liv er kodet av fire-bokstavers sekvensene av DNA.
Dermed startet en informasjonsalder basert på digital koding (0100110111001 ...) og genetisk koding (ACTGGTAGATTACA ...). Strømmen av historie akselereres når to elver samles.

e-verden
oversikt - om e-politikk
blogg
forside

Population cartogram WorldWorld population in 2018

Our World in Data